Ký sự Phòng chống thiên tai: “Điều tiết mặn ngọt ở Đồng bằng Sông Cửu Long”