LLVT khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5