LLVT Quân khu 1 tích cực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.