LLVT tỉnh Thanh Hóa tích cực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ