Lực lượng vũ trang giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống