Lực lượng vũ trang Quân khu 5 giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ