Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định chung tay khắc phục hậu quả bão số 5