Lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lũv