Lực lượng vũ trang Yên Bái tích cực giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ