Phim Tài liệu Tìm trong bão lũ – Giải vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quân