Quân đội di dời người dân khỏi vùng ngập lụt và tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ