Quân đội huy động lực lượng, phương tiện giúp dân phòng, chống mưa lũ