Quân khu 4 tập trung lực lượng, phương tiện triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn