Tỉnh Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét