Việt Nam – Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền