VNH South thực hiện huấn luyện cứu hỏa trên Mi-172