Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cứu kéo tàu cá ra khỏi vùng mắc cạn

04:28 | 20/03/2015

        01h05 ngày 19/3/2015, tại vị trí 160 33’ N – 111043’ E (cách Tây Tây Bắc đảo Hoàng Sa/QĐ Hoàng Sa khoảng 11 hải lý), tàu cá QNg 95431 có 10 lao động bị mắc cạn. Thuyền trưởng đề nghị được hỗ trợ.

          Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu: Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, BTM Biên phòng chỉ đạo Biên phòng Quảng Ngãi duy trì thông tin liên lạc với tàu, đồng thời huy động các phương tiện đang hoạt động gần đến hỗ trợ tàu ra khỏi khu vực mắc cạn.

          19 giờ cùng ngày 02 tàu cá QNg 90372 và QNg 90281 đã cứu kéo tàu cá QNg 95431 cùng 10 lao động ra khỏi vùng mắc cạn và tiếp tục hành nghề.