Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thực hành thao diễn phòng, chống cháy nổ, ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng và trên sông

03:30 | 11/03/2019

Sáng 7/3/2019, tại Hải Phòng, Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu – Văn phòng Thường trực Uỷ ban Quốc gia Ứng phó Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức thực hành thao diễn phòng chống cháy nổ, ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng và trên sông.

Các lực lượng tham gia thao diễn đã thực hành tình huống thu gom dầu và rác thải nhiễm dầu xung quanh khu vực kho xăng dầu khi xảy ra sự cố vỡ đường ống. Đồng thời, tổ chức chỉ huy hiệp đồng, triển khai cơ động các lực lượng kịp thời ứng phó tình huống có tàu bị sự cố cháy nổ tại cảng; gây tràn dầu trên sông và thả phao quây dầu, bơm hút, thu gom dầu tràn ra môi trường sông, biển. Các lực lượng tham gia thao diễn đã vận hành nhiều loại phương tiện, trang bị phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn chuyên dụng đảm bảo hiệu quả và an toàn. Thông qua thao diễn nhằm khẳng định hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó với các sự cố cứu hộ, cứu nạn; phát huy tinh thần tích cực, chủ động huy động kịp thời lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ chức sơ tán người, tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm; tiến hành các biện pháp thu gom xử lý sự cố; bảo đảm vệ sinh môi trường.

Một số hình ảnh tại buổi thực hành thao diễn phòng, chống cháy nổ, ứng phó sự cố tràn dầu:

Đồng chí Trung tướng Ngô Quý Đức – Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn chỉ đạo buổi thực hành thao diễn

Cán bộ, đại biểu tham quan thực hành xử lý tình huống thu gom dầu tràn

Nhân viên Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc thao diễn lọc dầu sau thu gom

Đồng chí Trung tướng Ngô Quý Đức – Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn theo dõi, chỉ đạo buổi thực hành thao diễn

Thao diễn xử lý tình huống chữa cháy tàu trên sông, trên biển

Tin, bài: Quang Thiện