Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Nhận định tình hình thời tiết, thiên tai tháng 5 đến tháng 10 năm 2019

18:40 | 21/04/2019

NHẬN ĐỊNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI TỪ THÁNG 5 – 10/2019

(Theo nhận định của Trung tâm KTTV Quốc gia)

 

1.Bão/ATNĐ và thời tiết nguy hiểm

Mùa bão năm 2019 có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ít hơn so với TBNN; khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở khu vực Trung Bộ trong những tháng nửa cuối năm 2019. Cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quĩ đạo phức tạp.

Nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa từ nửa cuối T4-5 trên cả nước.

2.Nhiệt độ và nắng nóng

Nhiệt độ TB từ T5-10 trên cả nước cao hơn TBNN 0,5-1,00C. Riêng kv T.Nguyên và N.Bộ từ T8-10 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN.

Các đợt nắng nóng không kéo dài và tập trung trong T5 ở phía TBBộ, từ T5-6 ở phía ĐBBộ, từ T5-8 tại kv Bắc và TTBộ.

3. Lượng mưa

– Khu vực Bắc Bộ:

Tổng lượng mưa T5 và từ T7-10 xấp xỉ TBNN; Riêng T6 tại kv Việt Bắc và Đông Bắc cao hơn TBNN từ 15-25%. Trong nửa cuối T5 khả năng xuất hiện khoảng 1-2 đợt mưa rào và dông, mưa tập trung ở v.núi phía Bắc.

 – Khu vực Trung Bộ:

Tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ trong T5-6 phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-30%. Từ T7-10 tổng lượng mưa xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Cảnh báo thiếu hụt mưa trong T5 tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

– Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Tổng lượng mưa trong T5 tại khu vực thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-30%. Từ T6-10, tổng lượng mưa xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng muộn hơn so với TBNN (khoảng nửa đầu T5 ở Tây Nguyên và nửa cuối T5 ở Nam Bộ).

4. Thủy văn

Khu vực Bắc Bộ:

Lũ chính vụ từ T6-10 khả năng xuất hiện đúng chu kỳ TBNN. Đỉnh lũ lớn nhất năm trên các sông khu vực Bắc Bộ ở mức BĐ2-BĐ3, riêng các sông suối nhỏ trên BĐ3. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội thấp hơn BĐ1 từ 1-2m, hạ lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực vùng núi, đặc biệt khu vực Tây Bắc.

Nguồn nước khu vực Tây Bắc và Việt Bắc ở mức xấp xỉ TBNN; khu vực Đông Bắc phổ biến thiếu hụt từ 10-30%; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, hạ lưu sông Hồng thiếu hụt từ 10-30%.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên:

          Từ nửa cuối T4-6, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Riêng thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh dao động với biên độ từ 0,5-1,0m vào nửa cuối tháng 5.

Lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-55%.

          Trong các T7-8, dòng chảy trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Tây Nguyên có xu thế tăng dần; các sông khác ở Trung, Nam Trung Bộ biến đổi chậm. Lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-35%.

Nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên từ tháng 4-5/2019. Tình trạng khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng cửa sông sẽ lan rộng ra các tỉnh từ Hà Tĩnh đến bắc Bình Thuận và có khả năng kéo dài đến tháng 8.

Khu vực Nam Bộ:

          Từ cuối T4-6, tổng lượng dòng chảy trên các trạm thượng nguồn Mê Công ở mức cao hơn so với TBNN từ 20-50%. T7-8, tổng lượng dòng chảy trên thượng nguồn Mê Công ở mức thấp hơn TBNN từ 10-25%.

          Từ nay đến T6, các sông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của 3 đợt triều mạnh tương ứng các tháng và ở mức cao hơn TBNN từ 0,1-0,35m.

          Từ T7, mực nước sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế lên dần và đạt mức cao nhất vào đầu tháng 10, ở mức thấp hơn TBNN từ 0,20-0,30m.

Mùa lũ 2019 ở thượng nguồn sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long ít khả năng đến sớm so với TBNN. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1-BĐ2, thấp hơn đỉnh lũ TBNN, ít có khả năng xuất hiện lũ lớn.

5. Hải văn

Mực nước ven biển chủ yếu dao động theo thủy triều và ở mức TBNN. Nguy cơ xuất hiện nước dâng do bão chủ yếu tập trung tại ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong T8-10.

Văn phòng thường trực BCĐTWPCTT