Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 10/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 10/5/2019

23:29 | 12/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 247/BC-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 10/5/2019

(Tính đến 17h00 ngày 10/5/2019)

 

1. Thiên tai

05h00 ngày 10/5, tại địa bàn ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở 200m2(dài 50m, rộng 04m) bờ sông Đông Thành, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức khắc phục hậu quả.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– TP. Hải Phòng: 19h00 ngày 08/5, tại khu vực phao số 13-14 luồng Lạch Huyện, huyện Cát hải, tàu Đại Vận/09 TV, Quốc tịch Trung Quốc bị đâm vào kè chắn cát, mắc cạn. Hiện Trạm điều tiết cảng Hải Phòng đang chờ nước lên sẽ kéo tàu ra khỏi cạn.

– Tỉnh Quảng Ngãi: 07h30 ngày 08/5, tại 18007’N-106050’E (cách Đông cửa Gianh/Quảng Bình khoảng 30 hải lý), tàu cá QNg 94822 TS có ngư dân (Võ Ngọc Hùng, SN 1964), bị khó thở, tử vong, chưa rõ nguyên nhân. Thuyền trưởng tàu đã đưa thi thể nạn nhân về bờ bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình.

– Tỉnh Quảng Nam: Vụ tàu cá QNa 94952 TS/40 LĐ, có 01 ngư dân bị bệnh bất ổn về thần kinh, từ 07h00 ngày 02/5, cách Đông Đông Nam Đà Nẵng khoảng 441 hải lý(tiếp theo báo cáo số 233/BC-VP ngày 05/5): Lúc 20h45 ngày 09/5, tàu cá QNa 94952 TS đưa bệnh nhân trên cập cảng An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam an toàn, sức khỏe đã ổn định.

2. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ tàu Đại Vận/09 TV, Quốc tịch Trung Quốc bị mắc cạn, cấp cứu người bị bệnh và tai nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; H09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng

 

 

 

VPUBQGUPSCTT&TKCN