Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 12/5/2019 (Tính đến 16h30 ngày 12/5/2019)

01:34 | 13/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 249/BC-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/5/2019

(Tính đến 16h30 ngày 12/5/2019)

 

1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Tỉnh Nghệ An: 18h00 ngày 11/5, tại 18037’N-106037’E (cách Đông Đông Nam Cửa Hội/Nghệ An khoảng 50 hải lý), tàu cá NA 93173 TS/07 LĐ bị gãy trục chân vịt, khu vực hiện có gió cấp 2-3. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Nghệ An, BTM Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, BTM Hải quân, Cảnh sát biển theo chức năng nhiệm vụ, triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố, sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có yêu cầu. Đến 22h22 cùng ngày, tàu cá NA 93173 TS /07 LĐ đã được tàu cùng tổ đội (chưa rõ BKS) đến hỗ trợ lai kéo, dự kiến 18h30 ngày 12/5, hai tàu về đến bờ.

– Tỉnh Kiên Giang: 11h15 ngày 12/5, tại đảo Thổ Chu/Kiên Giang xảy ra vụ 04 người trong 01 gia đình bị ngộ độc thức ăn, hậu quả: Làm 01 người tử vong, 03 người còn lại trong tình trạng xấu. Theo đề nghị của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, lúc 11h30 cùng ngày, BTL Cảnh sát biển điều tàu CSB 4039/Vùng 5 Cảnh sát biển trực tại Phú Quốc đi cứu nạn các nạn nhân trên. Dự kiến 19h00 cùng ngày, tàu CSB 4039 sẽ đưa các bệnh nhân về đảo Phú Quốc cấp cứu và điều trị.

2. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ cấp cứu người bị ngộ độc và phương tiện sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; NT09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Hùng