Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
46 29/06/2006 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Tải về
47 21/06/2006 Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Tải về
48 03/03/2006 Nghị định về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng
Tải về
49 01/03/2006 Quyết định Về việc phê duyệt đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
Tải về
50 28/02/2006 Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020
Tải về
51 10/02/2006 Nghị định Về xử lý tài sản chìm đắm ở biển
Tải về
52 16/01/2006 Nghị định quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
Tải về
53 16/01/2006 Nghị định chi tiết một số điều của pháp lệnh phòng chống lụt bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/08/2000
Tải về
54 29/11/2005 Luật Bảo vệ môi trường
Tải về
55 17/11/2005 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
Tải về
56 20/09/2005 Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tải về
57 14/06/2005 Luật hàng hải
Tải về
58 19/05/2005 Nghị định Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
Tải về
59 06/04/2005 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Tải về
60 14/03/2005 Nghị định Về Quy chế cửa khẩu Biên giới đất liền
Tải về