Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

01:53 | 08/07/2019
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Số/ký hiệu 1303/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/09/2017
Ngày có hiệu lực 03/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Thay thế văn bản