Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa philippin về hợp tác trong lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn trên biển

09:21 | 12/01/2018
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa philippin về hợp tác trong lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn trên biển
Số/ký hiệu 1863/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/10/2011
Ngày có hiệu lực 21/10/2011
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản