Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cục Cứu hộ – Cứu nạn gặp mặt kỉ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/03 01:14 | 05/03/2021

Sáng 5/3/2021, tại Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn) tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc Tế Phụ nữ và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.   Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ – Phó Cục trưởng, […]

Báo cáo ngày 04/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 04/3/2021) 18:26 | 04/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 104/BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 04/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 04/3/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 03/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 03/03/2021) 17:51 | 03/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 103/BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 03/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 03/03/2021) 1. […]

“Vũ khí đặc biệt” của những chiến sĩ mang “quân hàm xanh” 01:20 | 03/03/2021

Chó nghiệp vụ được xếp loại vào vũ khí nhóm 1 của lực lượng Bộ đội Biên phòng, được coi là phương tiện chiến đấu hiệu quả, là “người bạn trung thành” luôn sát cánh cùng những chiến sĩ mang quân hàm xanh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh […]

Báo cáo ngày 02/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 02/03/2021) 17:17 | 02/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 97/BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 02/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 02/03/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 01/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 01/03/2021) 17:51 | 01/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 96/BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 01/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 01/03/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 28/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/02/2021) 17:33 | 28/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 95/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 28/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/02/2021) […]

Báo cáo ngày 27/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 27/02/2021) 17:46 | 28/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 94/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 27/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 27/02/2021) […]

Báo cáo ngày 26/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/02/2021) 17:53 | 28/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 93/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 26/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/02/2021) […]

Báo cáo ngày 25/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/02/2021) 17:15 | 25/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 92/BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 25/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/02/2021) […]