Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 22/4/2019 (Tính đến 17h00 ngày 22/4/2019) 17:57 | 22/04/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 212/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 22/4/2019 (Tính đến 17h00 ngày 22/4/2019) […]

Trực thăng Binh đoàn 18 đưa ngư dân từ đảo Trường Sa lớn vào đất liền cứu chữa 18:44 | 21/04/2019

Thực hiện chỉ đạo Bộ Quốc phòng, 17 giờ 30 phút chiều 21-4, Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) đã điều tổ bay Trực thăng EC 225, ký hiệu VN-8618 cùng kíp bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 bắt đầu chuyến bay ra đảo Trường Sa lớn đưa bệnh nhân […]

Nhận định tình hình thời tiết, thiên tai tháng 5 đến tháng 10 năm 2019 18:40 | 21/04/2019

NHẬN ĐỊNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI TỪ THÁNG 5 – 10/2019 (Theo nhận định của Trung tâm KTTV Quốc gia)   1.Bão/ATNĐ và thời tiết nguy hiểm Mùa bão năm 2019 có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh […]

Báo cáo ngày 21/4/2019 (Tính đến 18h00 ngày 21/4/2019) 17:12 | 21/04/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 208 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/4/2019 (Tính đến 18h00 […]

Báo cáo ngày 20/4/2019 (Tính đến 17h00 ngày 20/4/2019)   17:43 | 21/04/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 207/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 20/4/2019 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 19/4/2019 (Tính đến 17h00 ngày 19/4/2019) 17:06 | 21/04/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 206 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 19/4/2019 (Tính đến […]

Báo cáo ngày 18/4/2019 (Tính đến 17h00 ngày 18/4/2019)   17:05 | 21/04/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 205/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 18/4/2019 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 17/4/2019 (Tính đến 17h00 ngày 17/4/2019) 17:45 | 21/04/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 203/BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 17/4/2019 (Tính đến 17h00 […]

Nâng cao năng lực xử lý tình huống khẩn cấp sự cố tràn dầu 11:06 | 17/04/2019

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch phòng thủ Dân sự  và ứng phó sự cố, thiên tai thảm họa trong đó có việc ứng phó sự cố tràn dầu; trong 3 ngày từ 9-11/4/2019. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với Quân khu 5 […]

Báo cáo ngày 16/4/2019 (Tính đến 17h00 ngày 16/4/2019) 03:22 | 17/04/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 201/BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 16/4/2019 (Tính đến 17h00 ngày 16/4/2019) […]