Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 15/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 15/10/2019) 19:18 | 15/10/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 551 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 15/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 14/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 14/10/2019) 19:09 | 15/10/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 550/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 14/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 14/10/2019) […]

Báo cáo ngày 13/10/2019 (Tính đến 16h30 ngày 13/10/2019) 02:52 | 14/10/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:548 /BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 13/10/2019 (Tính đến 16h30 ngày 13/10/2019) […]

Báo cáo ngày 12/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 12/10/2019) 01:13 | 14/10/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 547 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 12/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 11/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 11/10/2019) 01:09 | 14/10/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:546/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 11/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 11/10/2019)   […]

Báo cáo ngày 10/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 10/10/2019) 19:16 | 10/10/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 543 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 10/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 09/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 09/10/2019) 20:05 | 09/10/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 524 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 09/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 08/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 08/10/2019) 23:04 | 08/10/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 540/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 08/10/2019 (Tính đến 17h00 ngày 08/10/2019) […]

Cục Cứu hộ – Cứu nạn: Phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 20:42 | 08/10/2019

      Với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”, ngày 9.10, Cục Cứu hộ – Cứu nạn đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân […]

Nghệ An: Cứu khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt cá trên biển 19:11 | 07/10/2019

Sáng 8-10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết đã ứng cứu thành công một thuyền viên bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt cá trên biển, đưa về Cảng Cửa Lò (Nghệ An) để cấp cứu kịp thời. Thuyền viên Trần Văn Ất được kịp […]