Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 27/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 27/6/2022) 07:24 | 28/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 319 /BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 27/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 27/6/2022) […]

Trung úy QNCN Nguyễn Văn Năm dũng cảm cứu người bị đuối nước 16:28 | 27/06/2022

Trung úy QNCN Nguyễn Văn Năm, nhân viên ra đa Sô-na Tàu ngầm 187, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 vừa cứu một nạn nhân bị đuối nước khi tắm biển ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.   Khoảng 17 giờ ngày 13-6 trong thời gian nghỉ phép, anh cùng gia đình […]

Trung tá Bùi Văn Nhiên hy sinh khi cứu người bị nạn 16:53 | 27/06/2022

Sáng 26.6, đồng chí Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên, nhân viên Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đã dũng cảm hy sinh tính mạng để cứu người bị đuối nước.   Lễ viếng đồng chí Trung tá Bùi Văn Nhiên được tổ chức trọng thể tại […]

Báo cáo ngày 26/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 26/6/2022) 08:56 | 27/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 318 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 26/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 26/6/2022) […]

Báo cáo ngày 25/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/6/2022) 08:22 | 27/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 317 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 25/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/6/2022) […]

Báo cáo ngày 24/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 24/6/2022) 08:48 | 27/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 316 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 24/6/2022) […]

Báo cáo ngày 23/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 23/6/2022) 07:44 | 24/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 312/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 23/6/2022) 1. […]

Báo cáo ngày 22/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 22/6/2022) 07:54 | 23/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 309/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 22/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 22/6/2022) 1. […]

Báo cáo ngày 21/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 21/6/2022) 15:53 | 22/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 306 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 21/6/2022) […]

Báo cáo ngày 20/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2022) 15:10 | 21/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 302 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 20/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2022) […]