Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

CÔNG ĐIỆN: Về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng 19:33 | 07/07/2021

Ngày 08/7/2021, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có điện số 304/CĐ-VP gửi: Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương với nội dung: Thực hiện Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng […]

Công điện số 08/CĐ-TW hồi 12h00 ngày 07/7/2021 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT và UBQG Ứng phó sự cố và Tìm kiếm cứu nạn 19:14 | 07/07/2021

CÔNG ĐIỆN Số: 08/CĐ-TW hồi 12 giờ 00 ngày 07/7/2021 BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI – UỶ BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐIỆN: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Ban Chỉ huy PCTT và […]

Công điện số 07/CĐ-TW hồi 11 giờ 45 ngày 06/7/2021 về chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông khả năng mạnh lên thành bão 23:36 | 05/07/2021

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu […]

Công điện số 06/CĐ-TW hồi 18 giờ 00 ngày 05/7/2021 về chủ động ứng phó với diễn biến vùng áp thấp, gió mùa Tây Nam và ATNĐ gần biển Đông 18:17 | 05/07/2021

Để chủ động ứng phó với diễn biến vùng áp thấp, gió mùa Tây Nam và ATNĐ gần biển Đông, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành […]

Công điện số 37/CĐ-TW hồi 16h30 ngày 11/11/2020 18:46 | 11/11/2020

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h00 ngày 11/11, bão VAMCO ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Philippin) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam; gió cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 12-24 giờ tới, […]

Công điện 32/CĐ-TW hồi 21h00 ngày 28/10/2020 ứng phó mưa lũ 18:58 | 28/10/2020

u7fC0QAH-E6F8PUJCong dien 32-CD-TW

Công điện số 01/CĐ-TW hồi 06h00 ngày 13/6/2020 ứng phó với bão số 01 năm 2020 17:53 | 14/06/2020

Công điện số 01/CĐ-TW hồi 06h00 ngày 13/6/2020 ứng phó với bão số 01 năm 2020 Công điện số 01/CĐ-TW hồi 06h00 ngày 13/6/2020 ứng phó với bão số 01 năm 2020 CÔNG ĐIỆN Số  01 /CĐ-TW hồi 6 giờ 00 ngày 13/06/2020 BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI – UỶ […]

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CẤP QUỐC GIA VỀ TAI NẠN TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 17:28 | 07/06/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 217/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CẤP QUỐC GIA VỀ TAI NẠN TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN […]