Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Điện Bộ Quốc phòng chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, khắc phục vụ sập cầu Gềnh ở tỉnh Đồng Nai

16:44 | 21/03/2016

 

Ngày 20/3/2016, Cục Cứu hộ – Cứu nạn có điện số 64/TK gửi: Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Công binh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về vụ sập cầu Gềnh ở tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Quân khu 7 nắm tình hình báo cáo Bộ cụ thể về vụ sập cầu

2. Quân khu 7 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện phù hợp cao nhất tìm kiếm cứu người bị nạn và khắc phục hậu quả ban đầu.

3. Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Công binh chỉ đạo lực lượng thuộc quyền chủ động làm công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả về giao thông khi có lệnh.

Nhận điện Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Công binh triển khai báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tổng Tham mưu qua Cục Cứu hộ – Cứu nạn để Bộ theo dõi, chỉ đạo.