Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Baó cáo ngày 09/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 09/9/2019)

18:49 | 09/09/2019
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 482/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/9/2019

(Tính đến 17h00 ngày 09/9/2019)

 

1. Thiên tai

– Về việc tìm kiếm 01 người mất tích tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (tiếp theo báo cáo số 478/BC-VP ngày 08/9): Trong ngày, địa phương tiếp tục duy trì 164 người (Bộ đội 52, Dân quân 62, LL khác 50) và 04 xuồng, tích cực tìm kiếm 01 người còn mất tích, nhưng chưa có kết quả.

– Trong ngày, Bộ quốc phòng chỉ đạo BTL Quân khu 4 điều động 1.741 đồng chí (Bộ đội 1.021, Dân quân 720) và 63 ô tô, 11 xuồng, phối hợp với các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân địa phương các huyện Hương Khê, Nghi Xuân/Hà Tĩnh; Minh Hóa/Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, kết quả: Thu hoạch 12,5ha lúa (Hương Khê, Nghi Xuân/Hà Tĩnh); vệ sinh, thu dọn 04 trường tiểu học, 07 nhà văn hóa, 01 Trụ sở UBND xã; sửa chữa 56 nhà dân, 2,5km đường giao thông nông thôn và vận chuyển 84m3 rác thải.

– Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Yên điều 02 xe ô tô (01 xe bồn, 01 xe zil 131)/10 CBCS vận chuyển 02 chuyến/20m3 nước sạch cho nhân dân trên địa bàn huyện Tuy An, Sơn Hòa.

2. Về việc ứng phó hóa chất độc hại sự cố cháy Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Bộ Quốc phòng chỉ đạo BTL Thủ đô Hà Nội phối hợp với BTL Hóa học lấy 23 mẫu môi trường tại khu vực bị cháy, cống nước thải của Công ty Cổ phần phích nước Rạng Đông và Công ty Thể thao Động lực, nước sông Tô Lịch để làm xét nghiệm, phân tích, đánh giá hiện trạng ô nhiễm, làm cơ sở để xây dựng phương án tiêu tẩy, khôi phục môi trường. Đến ngày 09/9, vẫn chưa có kết quả phân tích, xét nghiệm của BTL Hóa học và các cơ quan chức năng có liên quan.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá NA 93010 TS/07 LĐ bị chìm ngày 05/9 (tiếp theo báo cáo số 478/BC-VP ngày 08/9): Trong ngày, tại hiện trường có 03 tàu (tàu hàng LP Harmony, tàu kéo Thiện Tài/Hà Tĩnh, tàu tiếp dầu/Đà Nẵng) và 02 ca nô Biên phòng Quảng Bình, tổ chức tìm kiếm 02 người còn mất tích, nhưng chưa có kết quả.

– Về vụ tàu cá QNg 95834 TS/46 LĐ đang neo đậu đứt dây neo, bị mắc cạn lúc11h00 ngày 07/9 (tiếp theo báo cáo số 478/BC-VP ngày 08/9):Tàu vẫn chưa thoát ra khỏi cạn, bị thủng bên hông mạn phải, nước tràn vào tàu, các thuyền viên đang bơm nước ra khỏi tàu và khắc phục lỗ thủng. Tại hiện trường có tàu HQ 741 và các tàu bạn đang hỗ trợ. Dự kiến sáng ngày 10/9, mới có phương án đưa tàu thoát ra khỏi bãi cạn.

4. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Sẵn sàng lực lượng xử lý sự cố hóa chất độc hại do cháy Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông gây ra khi có lệnh của Bộ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Ngô Quý Đức