Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung khai mạc Huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu năm 2019  

20:29 | 04/11/2019

Ngày 05/11/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung đã tổ chức khai mạc Khóa huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu và nghiệp vụ hàng hải năm 2019 cho hơn 60 cán bộ công nhân viên của Trung tâm. Khóa huấn luyện được triển khai theo Quyết định số 453/QĐ-UB ngày 27/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch Huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu năm 2019 của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung.

Nội dung huấn luyện gồm: Lý thuyết và Thực hành. Phần lý thuyết các học viên sẽ được các giáo viên, chuyên gia cập nhật hệ thống các văn bản pháp quy của Nhà nước về lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu & nghiệp vụ hàng hải; các phương pháp ứng phó sự cố tràn dầu ven bờ, trên sông và trên biển; củng cố quy trình vận hành xử lý các máy móc thiết bị chuyên dùng ứng phó sự cố tràn dầu và các thiết bị hàng hải trên tàu.

Đối với Phần thực hành, các học viên sẽ được huấn luyện nâng cao kỹ năng vận hành thiết bị chuyên dùng ứng phó sự cố tràn dầu và các thiết bị hàng hải trên tàu; thực hành diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển triển khai các phương pháp ứng phó sự cố tràn dầu và các thiết bị chuyên dùng hiện đại, tiên tiến đã được đầu tư trang bị.

 

Toàn cảnh buổi khai mạc khóa huấn luyện

 

Khóa huấn luyện nhằm mục đích cập nhật, quán triệt hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước về lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu và nghiệp vụ hàng hải để hiểu sâu hơn mục đích, yêu cầu nhiệm vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu; triển khai học tập huấn luyện để lực lượng Trung tâm tiếp tục củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc quy trình vận hành xử lý các trang thiết bị chuyên dùng để ứng dụng tốt hơn nữa trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Đồng thời, xây dựng lực lượng nâng cao công tác nghiệp vụ hàng hàng hải cho từng thuyền viên đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường khu vực miền Trung và Quốc gia.

Đại tá Phan Văn Khảm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm