Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Khắc phục sự cố tại Công ty Giầy da Lợi Tín huyện Lập Thạch/tỉnh Vĩnh Phúc

18:21 | 24/11/2019
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 631/BC-VP Hà Nội, ngày 24  tháng 11 năm 2019

  

BÁO CÁO NHANH

Khắc phục sự cố tại Công ty Giầy da Lợi Tín

huyện Lập Thạch/tỉnh Vĩnh Phúc

 

         UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Công văn 9276/UBND ngày 20/11/2019 đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ khắc phục sự cố.

         Ngày 22/11/2019, Bộ Quốc phòng đã có Điện số 24/ĐK chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ khắc phục sự cố tại Công ty Giầy da Lợi Tín/huyện Lập Thạch/tỉnh Vĩnh Phúc.

        Vào lúc 08.00 ngày 24/11/2019, Đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN đến khảo sát tại hiện trường Công ty Lợi Tín và làm việc với cơ quan có liên quan của tỉnh Vĩnh Phúc. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp báo cáo như sau:

  1. Diễn biến tình hình

          Từ ngày 14/11/2019 đến ngày 16/11/2019, tại Xưởng 2 của thuộc Công ty Giầy da Lợi Tín, với 4300 công nhân, địa chỉ tại Tổ dân phố Long Cương, thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đang sản xuất thì xảy ra sự cố một số công nhân có biểu hiện khó thở, buồn nôn, đau đầu, bị ngất (gần 100 người phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lập Thạch). Tuy nhiên đến ngày 18/11/2019 tại Xưởng 2 lại tái diễn sự cố trên, làm 10 công nhân phải đi cấp cứu. Hiện Công ty cho ngừng sản xuất để các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sự cố.

        Thiệt hại: 100 công nhân phải đi cấp cứu, 85 công nhân đã ra viện, hiện còn 15 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, 4300 công nhân phải nghỉ việc.

         Nguyên nhân: BTL Hóa học và Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

  1. Công tác chỉ đạo

        – Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện đến nắm tình hình và giải quyết vụ việc; ngày 20/11/2019 UBND tỉnh có công văn 9276/UBND đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ khắc phục sự cố;

        – Ngày 22/11/2019 Bộ Quốc phòng có Điện số 24/TK giao nhiệm vụ cho BTL Hóa học, BTL Quân khu 2 sử dụng lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đến Công ty Lợi Tín xác định nguyên nhân và bàn biện pháp khắc phục sự cố;

        – 08.00 ngày 23/11/2019 Viện Hóa học môi trường quân sự/BTL Hóa học đã đến hiện trường phối hợp với lực lượng của BTL Quân khu 2 nắm tình hình, triển khai lực lượng, phương tiện quan trắc, lấy mấu, phân tích xác định nguyên nhân sự cố;

        – BTL Quân khu 2: Đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn;

          – Ngày 24/11/2019 Đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN do Đồng chí Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh Văn phòng, làm Trưởng đoàn đến hiện trường kiểm tra trực tiếp, xác định nguyên nhân ban đầu và làm việc với các ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc bàn biện pháp khắc phục.

  1. Tổ chức thực hiện

   – BTL Hóa học điều động 10 cán bộ, chiến sỹ, 02 xe chuyên dụng cùng các trang bị đến hiện trường; lực lượng chia làm 3 tổ (Tổ1 nghiên cứu hồ sơ, Tổ 2 trinh sát quan trắc môi trường, Tổ 3 lấy mẫu phân tích);

   – BTL Quân khu 2: Điều động 15 cán bộ, chiến sỹ đến bảo vệ hiện trường;

   – Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Lập Thạch hàng ngày cử cán bộ đến hiện trường theo dõi, nắm tình hình;

   – Công ty Lợi Tín: Đã cho 4300 công nhân nghỉ làm việc và vẫn trả lương; Công ty đã thuê Công ty Cổ phần Đầu tư môi trường Hà Nội đến xác minh nguyên nhân, nhưng công nhân không chấp nhận kết quả. Công ty đã phối hợp với lực lượng quân đội để tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố.

  1. Biện pháp khắc phục

   – Từ ngày 25/11/2019 Công ty thông báo cho công nhân ở các nhà xưởng không xảy ra sự cố đến làm việc tiếp; khi đến làm việc BTL Hóa học sẽ thông báo kết quả quan trắc môi trường hiện tại và trong quá trình sản xuất từ 1 đến 2 ngày để công nhân yên tâm sản xuất;

   – Khi có kết luận về nguyên nhân của phân xưởng 2 (phân xưởng xảy ra sự cố) thì tiếp tục cho công nhân đến làm việc, trước khi sản xuất BTL Hóa học sẽ thông báo cho công nhân;

   – Khuyến cáo Công ty không nhập những nguyên liệu, vật tư có chất độc hại (như cao su, keo dán) để sản xuất khi có kết luận của BTL Hóa học;

   – Các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tư tưởng cho công nhân và nhân dân trong khu vực để ổn định an ninh trật tự, chính trị tại địa phương.

   Đánh giá:

   – Lực lượng tham gia khắc phục sự cố của BTL Hóa học, Quân khu 2 chấp hành nghiêm túc chỉ thị của Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ổn định tình hình và cam kết giải quyết tốt môi trường ở Công ty và giúp Công ty có biện pháp khắc phục môi trường.

   – Tình hình an ninh, chính trị tại địa phương vẫn ổn định.

  1. Đề nghị:

    Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép lực lượng của BTL Hóa học sau khi lấy mẫu thông báo kết quả tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ thông báo môi trường, ổn định sản xuất cho Công ty. Dự kiến đến ngày 30/11/2019 kết thúc nhiệm vụ khắc phục sự cố.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Lưu: VT, TB. Hg05.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến