Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Rơi nước mắt trong giây phút cứu được toàn bộ người trên tàu Vietship 01