Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

13:21 | 18/06/2015
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Số/ký hiệu 48/2014/QH13
Ngày ban hành 17/06/2014
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản