Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Nghị định quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự

09:50 | 14/01/2019
Trích yếu Nghị định quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự
Số/ký hiệu 02/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/01/2019
Ngày có hiệu lực 16/02/2019
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thay thế văn bản