Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quyết định Về việc ban hành quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần

10:24 | 22/06/2015
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần
Số/ký hiệu 264/2006/QĐ-TTg
Ngày ban hành 16/11/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản