Báo cáo 04/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 04/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 431 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 04/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 04/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 235.735.539; tử vong 4.816.256, điều trị khỏi 212.615.647;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 808.578; điều trị khỏi 693.797; tử vong 19.715; đang điều trị 95.066.

2. Hỏa hoạn: 04h24 ngày 04/10, tại Số 14, ngõ 83 Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 04 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 04h50 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 07h30 ngày 03/10, tại khu vực cách Đông Nam Vũng Tàu/Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 120 hải lý, anh Nguyễn Đình Thi, SN 1990, ngư dân tàu cá BĐ 96805TS rơi xuống biển, mất tích, Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định; BTM Bộ đội Biên phòng; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các tàu cá cùng tổ và các tàu cá hoạt động gần khu vực biết để hỗ trợ tìm kiếm.

– 14h20 ngày 04/10, tại khu vực cách Đông Bắc đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi khoảng 64 hải lý, tàu cá QNa 91829TS/11 LĐ bị hỏng hộp số, thả trôi. Đến 16h00 cùng ngày gia đình chủ tàu đã huy động tàu cá QNa 91117 TS ra hỗ trợ cứu kéo.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ tàu cá bị sự cố và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu