Báo cáo ngày 01/01/2016 (Tính đến 17h00 ngày 01/01/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 01 /BC-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 01  năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/01/2016

(Tính đến 17h00 ngày 01/01/2016)

          1. Hỏa hoạn

          11h30 ngày 01/01/2016, tại công ty Việt Quang (chế biến ép mùn cưa), khu phố 6, phường Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 01 nhà xường (500 m2), không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 13h30 cùng ngày. Nguyên nhân do chập điện.

          2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

          2.1. 10h00 ngày 01/01/2016, tại 10019’N-108024’E (cách Tây Tây Nam đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 34 hải lý) tàu cá BTh 96092 TS/09 LĐ bị phá nước,  thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp, thời tiết khu vực gió Đông Bắc cấp 6,7. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo BTL Cảnh Sát biển điều tàu CSB 2010 trực tại khu vực đảo Phú Quý đi cứu nạn lúc 13h38, dự kiến 17h30 cùng ngày tiếp cận tàu bị nạn.

          2.2. 07h00 ngày 01/01/2016, tại 15058N-108026’E (cách Đà Nẵng khoảng 14 hải lý), tàu QB 92184 TS/06 LĐ bị hỏng máy thả trôi. Lúc 08h53 cùng ngày Trung tâm phối hợp TKCN Việt Nam điều tàu SAR 274/Trung tâm phối hợp TKCN khu vực II từ Đà Nẵng đi cứu nạn. 13h40 cùng ngày tàu SAR 274 đã tiếp cận, lai dắt tàu bị nạn về Đà Nẵng an toàn.

          2.3. 09h12 ngày 01/01/2016, tại 11o50’N-113o00’E (cách Tây Bắc đảo Song Tử Tây/Quần đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý), tàu BĐ 1338 TS có 01 lao động bị bệnh khó thở, chưa rõ nguyên nhân, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, BTL Bộ đội Biên phòng chỉ đạo đài canh thông tin TKCN Biên phòng Bình Định liên lạc với tàu, tư vấn y tế, hướng dẫn cho tàu chạy về bờ.

  Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Th10. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ