Báo cáo ngày 01/01/2018 (Tính đến 17h00 ngày 01/01/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/01/2018

(Tính đến 17h00 ngày 01/01/2018)

1. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam.

Trong ngày, Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công Binh 270 điều động 70 người (Bộ đội 14, Dân quân 56) giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ và xây dựng khu tái định cư. Kết quả: Hoàn thiện 02 nhà tình nghĩa, ổn định sinh hoạt cho 01 gia đình.

2. Hỏa hoạn

– 08h00 ngày 01/01/2018, tại xã Thanh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An,  xảy ra vụ cháy 01 nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 85 người (Bộ đội 05, Dân quân 29, lực lượng khác 51) và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 11h00 cùng ngày.

– 12h55 ngày 01/01/2018, tại thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đông, xảy ra cháy 04 nhà liền kề, không thiệt hại về người. Ban CHQS thị trấn Lạc Dương huy động 20 người (Bộ đội 08, Dân quân 12) phối hợp với các lực lượng tại chỗ và 04 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 14h05 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn  

3.1. Thủy nội địa

04h00 ngày 30/12, tại sông Thông Bình, thuộc ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, tàu vận tải (không BKS) chở 22,5 tấn gạo neo đậu tại bến bị phá nước, chìm. Biên phòng Đông Tháp điều 10 CBCS phối hợp với các lực lượng giúp đỡ khắc phục hậu quả.

3.2. Trên biển

– 09h55 ngày 30/12, tại khu vực biển cách Đông Nam cửa Hồ Gùi, Tam Giang Đông/Năm Căn/Cà Mau khoảng 03 hải lý, tàu cá CM 99213 TS/06 LĐ bị hỏng máy. Biên phòng Cà Mau huy động 02 tàu cá/04 người ra hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn vào bờ an toàn.

– 07h00 ngày 31/12, tại bãi biển khu phố 1, Hàm Tiến, Pham Thiết, tỉnh Bình Thuận, 01 người bị nước cuốn trôi do đi tắm biển (Nguyễn Tiến Hưng, SN 2004). Địa phương tổ chức lực lượng tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– Về vụ tàu BĐ 97612 TS/03 LĐ bị hỏng máy, thả trôi từ 08h00 ngày 29/12, tại Đông Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 120 hải lý (Tiếp theo báo cáo số 654/BC-VP ngày 31/12/2017): Lúc 19h40 ngày 31/12/2017, tàu bị nạn đã được tàu cá BĐ 99359TS lai dắt về cảng Hòn Rớ/Nha Trang/Khánh Hòa an toàn.

        4. Đánh giá chung

        Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời; chủ động huy động lực lượng, phương tiện  cứu nạn các tàu cá, dập tắt các vụ hỏa hoạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

   Nơi nhận:

   – Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

   – Vụ Nội chính VPCP;

   – Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

   – Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

   – Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng