Báo cáo ngày 01/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 01/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 01/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 01/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 288.019.166; tử vong 5.453.580; điều trị khỏi 253.784.664;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.731.257; điều trị khỏi 1.355.268; tử vong 32.394; đang điều trị 343.577.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 08h20 ngày 01/01, cách Đông đảo Cồn Cỏ/Quảng Trị khoảng 30 hải lý, tàu cá QB 91755 TS/08 LĐ, có ngư dân Phạm Hòa (SN 1974) bị trượt chân rơi xuống biển, mất tích, tại hiện trường có 03 tàu cá tìm kiếm chưa có kết quả. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực ngư dân mất tích tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm; BTM: Hải quân, Cảnh Sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực người mất tích biết để có biện pháp trợ giúp tìm kiếm, cứu nạn. Công tác hỗ trợ tìm kiếm đến 16h30 cùng ngày chưa có kết quả.

– Vụ việc tàu cá TH 91666 TS/07LĐ, bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo báo cáo số 597/BC-VP, ngày 31/12/2021). 06h10 ngày 01/01/2022, tàu đã khắc phục được sự cố và chạy về đảo Hòn Mê/Thanh Hóa an toàn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm ngư dân bị nạn, hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ