Báo cáo ngày 01/02/2017 (Tính đến 17h00 ngày 01/02/2017)

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:54/BC-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/02/2017

(Tính đến 17h00 ngày 01/02/2017)


1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

– 04hh30 ngày 31/01, tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra cháy kho vật liệu xây dựng, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 03 xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 05h30 cùng ngày.

– 15h30 ngày 31/01, tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hạ về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức dập tắt đám cháy lúc 16h30 cùng ngày.

– 07h40 ngày 01/02, tại ngõ 12, phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội xảy ra cháy nhà số 39, không thiệt hạ về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 03 xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 08h10 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng

02h15 ngày 31/01, tại Núi Hương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng xảy ra cháy 400m2 rừng. Lữ đoàn 126/Hải quân huy động 100 CBCS phối hợp với các lực lượng tổ chức dập tắt đám cháy lúc 02h40 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

05h00 ngày 01/02, tại 17046’N-112042’E (cách Bắc Đông Bắc đảo Phú Lâm/Hoàng Sa khoảng 60 hải lý, Đông Bắc Bình Định khoảng 300 hải lý), tàu cá BĐ 97915 TS có 01 ngư dân bị đau bụng nặng, tàu đang chạy về Bình Định, hướng 240 độ, tốc độ 07 hải lý/giờ. Thuyền trưởng đề nghị được hỗ trợ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu xác minh thông tin, giữ vững liên lạc với tàu, nắm chắc tình trạng bệnh nhân và quá trình cơ động của tàu về bờ để có biện pháp hỗ trợ bệnh nhân; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, giữ liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về bờ để được hỗ trợ cấp cứu. Sẵn sàng tàu SAR đi cứu nạn khi được yêu cầu; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ gần khu vực biết, để có biện pháp trợ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.    

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *