Báo cáo ngày 01/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 01/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 425 /BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 01/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 01/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 234.612.764; tử vong 4.798.553, điều trị khỏi 211.395.111

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 787.338; điều trị khỏi 608.831; tử vong 19.301; đang điều trị 159.206.

2. Hỏa hoạn: 14h13 ngày 30/9, tại đường Phan Khoang, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng, xảy ra cháy 200m2 kho chứa hàng, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 14h53 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 06h30 ngày 01/10, cách Đông Bắc Cồn Cỏ/Quảng Trị khoảng 25 hải lý, tàu cá QNa 95066 TS/07LĐ, bị hỏng hộp số, thả trôi (hoạt động gần tàu bị sự cố có tàu cá QB 91369 TS cách 1,5 hải lý và tàu QB 91361 cách 02 hải lý). Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ lai dắt về bờ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động 02 tàu cá trên và các tàu cá hoạt động gần biết để có biện pháp hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực tàu bị sự cố biết để có biện pháp trợ giúp. Công tác huy động hỗ trợ đến 16h30 cùng ngày chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức