Báo cáo ngày 01/7/2018 (Tính đến 17h00 ngày 01/7/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:346/BC-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/7/2018

(Tính đến 17h00 ngày 01/7/2018)

1. Công tác TKCN và khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang (tiếp theo báo cáo số 345/BC-VP ngày 30/6):

 Trong ngày, BTL Quân khu 2 tiếp tục chỉ đạo BCHQS các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

– Lực lượng: 4.271 người (Bộ đội 880, Dân quân 1.240, lực lượng khác 2.151).

– Phương tiện: 116 phương tiện các loại (ô tô 42, máy công trình 74).

– Kết quả: Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích tại Lai Châu, khắc phục sạt lở đất trên tuyến Quốc lộ 12, 4H, 4C, tỉnh lộ 127, giao thông liên xã khối lượng 16.360m3 đất đá (Lai Châu 14.740m3, Hà Giang 1.050m3, Điện Biên 570m3); sửa chữa được 100 nhà dân (Hà Giang 46, Lai Châu 54). Các tuyến Quốc lộ đi qua các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La cơ bản đã thông xe tạm thời.

Hiện còn tuyến Quốc lộ 4H (từ Pa Tần đi Mường Tè) thuộc tỉnh Lai Châu chưa thông xe tại xã Hua Bum/Nậm Nhùn, nguyên nhân là do đất đá tiếp tục sạt xuống sau khi vận chuyển đất đá cũ đi.

2. Cháy rừng

– 19h00 ngày 29/6, tại xã Xuân Hòa, TX.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra cháy 1,5ha rừng keo và tràm. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h00 cùng ngày.

– 13h30 ngày 30/6, tại xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra cháy 05ha rừng keo. Địa phương huy động 185 người (Bộ đội 04, Dân quân 31, lực lượng khác 150), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày.

– 13h40 ngày 30/6, tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy 0,5ha rừng Tràm. Địa phương huy động 200 người (Bộ đội 60, Dân quân 31, lực lượng khác 109) và 03 xe ô tô, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; tích cực huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm những người còn mất tích tại Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên và dập tắt các vụ cháy rừng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.  

       Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến