Báo cáo ngày 01/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 01/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 374 /BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 01/8/2022)

1. Hỏa hoạn

– 08h30 ngày 01/8, xảy ra cháy tại Số 6A/92 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Cầu Giấy điều 15 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 10h00 cùng ngày.

– 11h36 ngày 01/8, tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xảy ra cháy 600m2 nhà kho chứa vải của Công ty TNHH Hoàn Vinh, chưa rõ nguyên nhân. Ban CHQS huyện Phù Cát điều 15 CBCS và Dân quân, e295f372/PK-KQ điều 14 CBCS và 02 xe chữa cháy phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 13h30 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 03h00 ngày 01/8, tại khu vực neo đậu trên sông Roòn thuộc xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, 04 tàu cá (QB 93628TS, QB 93426TS, QB 93685TS, QB 33194TS) bị cháy, nguyên nhân đang điều tra. Biên phòng Quảng Bình điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

– 13h00 ngày 30/7, tại khu vực cách Đông Bắc cửa Thuận An/Thừa Thiên- Huế khoảng 55 hải lý, tàu cá QNa 95719TS/07LĐ, bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực có biện pháp hỗ trợ.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm người, phương tiện gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ