Báo cáo ngày 02/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 02/01/2020)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/01/2020

(Tính đến 16h30 ngày 02/01/2020)

 

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

– 12h30 ngày 02/01/2020, tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng, xảy ra cháy 0,2ha rừng thông và thảm thực vật. Địa phương huy động 335 người (Bộ đội 325, Cảnh sát PCCC 10) và 11 phương tiện (01 xe chữa cháy, 03 ô tô, 02 máy bơm cao áp, 05 máy thổi gió), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 13h30 cùng ngày.

– 02h30 ngày 01/01/2020, tại phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, xảy ra cháy 01 nhà kho chứa phế liệu và 01 nhà dân liền kề, không thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 03h45 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

Vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh, ngày 19/10 (tiếp theo báo cáo số 02/BC-VP ngày 01/01/2020): Trong ngày, Biên phòng TP.Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 20 CBCS/01 tàu CN 09, 02 xuồng, phối hợp với các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực tàu Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu TP.Hồ Chí Minh.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Tỵ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *