Báo cáo ngày 02/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 02/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 02/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 02/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 289.764.820; tử vong 5.458.384; điều trị khỏi 254.230.718;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.746.092; điều trị khỏi 1.358.276; tử vong 32.610; đang điều trị 355.206.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn: 16h35 ngày 01/01, tại chợ Tô Sô, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra cháy 08 ki ốt bán hàng tạp hóa, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Quảng Xương điều 12 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 17h40 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng: 16h30 ngày 01/01, tại xã Vĩnh Trung, Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra cháy 04ha rừng phòng hộ, nguyên nhân đang điều tra. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 15 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 19h00 cùng ngày.

3.Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 01h00 ngày 31/12, cách Đông Đông Bắc Hòn Mê/Thanh Hóa khoảng 35 hải lý, tàu cá TH 91682 TS/07LĐ, bị hỏng máy chính, đang neo đậu tại vị trí, hiện tại khu vực tàu bị sự cố có 04 tàu (TH 91097TS, cách 03 hải lý; TH 92185TS cách 04 hải lý; TH 91673TS cách 4,5 hải lý; TH 92059TS cách 05 hải lý). Khu vực gió Đông Bắc cấp 6. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ kéo về cảng Lạch Bạng, Thanh Hóa để sửa chữa. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thanh Hóa, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển biết gần khu vực để có biện pháp trợ giúp.

– 08h00 ngày 01/01, tại cầu cảng Cát Lái, Tp.Hồ Chí Minh, Lê Thanh Tân-SN 1969, đại phó tàu lai dắt Tân Cảng 2 rơi xuống nước mất tích. Biên phòng Tp.Hồ Chí Minh điều 06CBCS/02 Ca nô phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng, tìm kiếm người, hỗ trợ phương tiện bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ