Báo cáo ngày 02/02/2021 (Tính đến 18h30 ngày 02/02/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 58/BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/02/2021

(Tính đến 18h30 ngày 02/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 18h30 ngày 02/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 103.945.393 người; số người tử vong 2.248.089 người; số người hồi phục 75.778.173 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 1.851 ca; điều trị khỏi 1.460 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 356 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 27.714 người.

Ngày 02/02, Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 điều 21 CBCS/03 phương tiện (01 xe ARS-14, 01 xe tiêu tẩy Sanifet, 01 xe ô tô) sử dụng 56,3 kg hóa chất (41,3 kg Cloramin B, 15 kg TD 1) phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch, diện tích 21,7ha (10ha cơ quan Quân đoàn Bộ/Quân đoàn 3; 5,3ha Bệnh viện Đa khoa/tỉnh Gia Lai; 6,4ha Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai/TP. Plei Ku).

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

Ngày 01/02, tại khu vực phao số 0, Cửa Việt/Quảng Trị xuồng máy Composit/01 LĐ, bị chìm, nạn nhân được phương tiện hoạt động gần khu vực cứu an toàn và hỗ trợ lai kéo phương tiện vào bờ.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ cứu nạn người bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *