Báo cáo ngày 02/03/2022 (Tính đến 17h30 ngày 02/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 120/BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/03/2022

(Tính đến 17h30 ngày 02/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 02/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 438.986.670; tử vong 5.984.586; điều trị khỏi 371.190.053.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 3.557.629; điều trị khỏi 2.479.883; tử vong 40.338; đang điều trị 1.037.408.

2. Hỏa hoạn: 07h58 ngày 02/3, tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 15h00 ngày 02/3, tại khu vực cách Đông Nam đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 60 hải lý, tàu cá KH 94607TS/09LĐ, do Đỗ Văn Tài (SN 1968) làm thuyền trưởng phát tín hiệu báo nạn (tính chất nạn chưa rõ).Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận đã phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh thông tin, thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực có biện pháp hỗ trợ.

– Tàu cá NĐ 92648 TS/06 LĐ bị hỏng máy (tiếp theo Báo cáo số: 118/BC-VP ngày 01/3): Lúc 18h00 ngày 01/3, tàu CSB 2006 đang trực tại Hòn La xuất phát đi cứu nạn, 23h00 cùng ngày tiếp cận lai kéo tàu bị sự cố về Cửa Gianh/Quảng Bình, 12h30 ngày 02/3, bàn giao người và phương tiện cho địa phương và gia đình.

– Tìm kiếm 06 thuyền viên tàu vận tải VAN DON ACE/19 TV, bị hỏng máy, chìm (tiếp theo Báo cáo số: 118/BC-VP ngày 01/3): Trong ngày, tại hiện trường tàu SAR 413 chỉ huy hiện trường (SAR 413; CSB 8005, tàu Trường Sa16; 60 tàu cá), tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả. Lúc 12h30 cùng ngày, tàu CSB 8005 ngừng tìm kiếm về căn cứ thực hiện nhiệm vụ.

– Tìm kiếm ngư dân tàu cá NA 90512 TS bị rơi xuống biển mất tích(tiếp theo Báo cáo số: 111/BC-VP ngày 26/02): Lúc 20h30 ngày 01/3, các lực lượng đã vớt được thi thể nạn nhân tại Cửa Sót/Hà Tĩnh, bàn giao cho gia đình.

 

4. Đánh giá chung:

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ