Báo cáo ngày 02/4/2018 (Tính đến 17h00 ngày 02/4/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 185/BC-VP

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/4/2018

(Tính đến 17h00 ngày 02/4/2018)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn:

18h40 ngày 01/4, tại căn hộ A8504, Block A, Chung cư Parc Spring, đường Nguyễn Duy Trinh, khu phố 4, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 10 Dân quân và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h50 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng:

13h45 ngày 02/4, tại Đông dãy núi Đồ Sơn, thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng xảy ra cháy 2.000m2 rừng tạp. Địa phương huy động 178 người (Bộ đội 140, Dân quân 20,lực lượng khác 18), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h15 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

-16h45 ngày 01/4, tại 09001’N-103022E (cách Nam Tây Nam đảo Thổ Chu/Kiên Giang khoảng 17 hải lý), tàu cá CM 9170 TS/04 LĐ bị cháy, chìm (do tổ chức bơm dầu khi đang vận hành máy), 04 ngư dân bị bỏng đã được tàu cá CM 6827 TS cứu vớt và đưa vào đảo Thổ Chu cứu chữa kịp thời.

– Về vụ tàu cá BĐ 97799 TS có 01 ngư dân bị đau tim (tiếp theo báo cáo số 183/BC-VP ngày 31/3): Lúc 14h40 ngày 02/4, tàu cá BĐ 97799 TS đã đưa bệnh nhân về đến cảng Quy Nhơn/Bình Định và đưa vào bệnh viện điều trị.

3. Đánh giá chung:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, cứu nạn tàu cá bị cháy trên biển và dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.  

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *