Báo cáo ngày 02/7/2017 (Tính đến 17h00 ngày 02/7/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 331 /BC-VP

Hà Nội, ngày 02  tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/7/2017

(Tính đến 17h00 ngày 02/7/2017)

1. Thiên tai

19h10 ngày 01/7, tại xã Phú Dưới và phường Thường Thạch, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 06 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân tổ chức khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

21h15 ngày 01/7, tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 21h40 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. Thủy nội địa

17h00 ngày 01/7, tại xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh phúc, xảy ra vụ đuối nước làm 03 cháu tử vong (Lê Văn Công SN 2003, Lê Minh Đức SN 2006 và Lê Văn Mạnh SN 2007) do đi tắm. Địa phương huy động lực lượng tìm thấy thi thể các cháu bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

3.2. Trên biển

– Về vụ tàu vận tải CHEMROAD JOURNEY/26 thuyền viên bị mắc cạn tại hòn Đá Tý/Phú Quý/Bình Thuận (tiếp theo báo cáo số 330/BC-VP ngày 01/7): Lúc 02h05 ngày 02/7, tàu vận tải CHEMROAD JOURNEY thoát cạn, 03h30 tàu bắt đầu cơ động, 10h00 về neo đậu tại 10030‘N-108059‘E (cách Đông Nam đảo phú Quý/Bình Thuận khoảng 1,5 hải lý). Các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra thực trạng của tàu. Theo kế hoạch, tàu CHEMROAD JOURNEY sẽ chuyển tải toàn bộ lượng hàng còn lại trên tàu sang tàu chuyên dụng khác để vận chuyển. Quá trình cứu hộ tàu luôn được các tàu CSB 9001, CN – 09 và SAR 413 giám sát chặt chẽ. Không xảy ra hiện tượng rò rỉ hóa chất và sự cố tràn dầu.

– Về vụ Nhà giàn DK1/21(Bãi Ba Kè) tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Lại, ngư dân tàu cá BĐ 98128 TS bị bệnh viên dạ dày cấp lúc 10h20 ngày 22/6 (tiếp theo báo cáo số 317 /BC-VP ngày 22/6): 10h30 ngày 02/7, tàu 960/QC.Hải quân cập cảng Lữ đoàn 125/Vùng 2 an toàn, chuyển bệnh nhân Lê Văn Lại đến Viện 175 tiếp tục điều trị.

– Về vụ tàu cá BĐ 96624 TS/13 LĐ bị hỏng máy thả trôi lúc 19h00 ngày 30/6 (tiếp theo báo cáo số 330/BC-VP ngày 01/7): 16h00 ngày 01/7, địa phương đã huy động được tàu cá BĐ 95760 TS tiếp cận tàu bị nạn và tiến hành hỗ trợ lai dắt về bờ.

– 05h30 ngày 30/6, tại  07005’N-107040’E (cách Nam bãi cạn Đông Sơn/Cà Mau 20 hải lý) tàu cá BV 92964 TS bị hỏng máy, thả trôi. 06h00 cùng ngày, Quân chủng Hải quân điều tàu tàu 272/Vùng 2 đang hoạt động cách tàu bị nạn khoảng 10 hải lý đến giúp đỡ khắc phục lúc 12h25 cùng ngày, tàu tiếp tục đi đánh bắt cá.

4. Đánh giá chung 

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm quy định trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm các vụ đuối nước và cứu nạn trên biển; theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động cứu hộ tàu CHEMROAD JOURNEY mắc cạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

            

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D10b.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ