Báo cáo ngày 02/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 02/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 428/BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 02/9/2022)

1. Thiên tai: Ngày 01/9, tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn gây sạt lở 100m3 đất đá làm ách tắc tuyến đường giao thông liên xã. Biên phòng tỉnh Hà Giang điều 15 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 22h00 ngày 01/9, tại Số 29 Lê Huy Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy tại nhà hàng Som Thái làm chết 01 người (Lê Đặng Đình Huy -1999), bị thương 01 người (Phạm Thị Thủy Sang – 2000), nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 15h40 ngày 01/9, tại khu vực cách Tây Nam đảo Sinh Tồn/QĐ Trường Sa khoảng 0,1 hải lý, tàu cá PY 96229TS/05 ngư dân bị mắc cạn, được tàu 740 đang trực tại Tây Tây Nam đảo Sinh Tồn cơ động đến hỗ trợ kéo ra cạn lúc 23h00 cùng ngày.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Trung tướng Doãn Thái Đức