Báo cáo ngày 03/4/2017 (Tính đến 17h00 ngày 03/4/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:171/BC-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/4/2017

(Tính đến 17h00 ngày 03/4/2017)

1. Hỏa hoạn

– 10h10 ngày 03/4, tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 66 người (Bộ đội 10, Dân quân 15, lực lượng khác 41) và 02 kíp xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 11h00 cùng ngày.

– 10h30 ngày 01/4, tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Biên phòng Lào Cai điều 15 CBCS phối hợp với địa phương tổ chức dập tắt đám cháy lúc 11h15 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 01h00 ngày 01/4, tại cảng Cái Rồng/Vân Đồn/Quảng Ninh, tàu QN 7196/03 thuyền viên, neo đậu tại cảng thì bị thủng đáy, nước tràn vào khoang  và chìm, không thiệt hại về người. Biên phòng Quảng Ninh điều 01 xuồng/05 CBCS phối hợp với ngư dân trục vớt phương tiện.

01h00 ngày 01/4, tại 07043’N – 107000’E (cách Nam mũi Vũng Tàu  khoảng 180 hải lý), tàu cá BT 99136 TS, có 01 ngư dân rơi xuống biển mất tích và lúc 02h30 ngày 02/4, tại 09043’N – 108019’E (cách Đông Nam mũi Vũng Tàu  khoảng 84 hải lý), tàu cá BTh 96522 TS, có 01 ngư dân rơi xuống biển mất tích. Nhận được tin báo, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, Bến Tre, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động các phương tiện cùng tổ đội và các tàu hoạt động gần khu vực đến trợ giúp tìm kiếm cứu nạn 02 ngư dân mất tích; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ gần khu vực biết, để tăng cường quan sát phát hiện, cứu nạn.

– 15h00 ngày 02/4, tại 15009’N – 109050’E (cách Đông Nam đảo Lý Sơn khoảng 42 hải lý), tàu QNg 98865 TS/02 LĐ bị phá nước. Tàu đã tự khắc chạy về bờ an toàn lúc 03h00 ngày 03/4.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quy định trực; nắm chắc tình hình, báo cáo đúng quy định; chủ động huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra, như: Cứu hộ tàu QN 7196, dập tắt các đám cháy.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./. 

            

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến